Боролись за справедливість 7 років!

Через сім років ЄСПЛ у рішенні по справі «Яремійчук та інші проти України» (Заява № 2720/13), яке набуло статусу остаточного 09.03.2022р., встановив порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Митними органами України відносно заявника – клієнта АО «Клочков та партнери», що був позбавлений свого законного майна – значної для заявника суми грошових коштів, походження яких було законним. Грошові кошти були конфісковані за порушення правил митного декларування та переміщення майна через митний кордон України (ст. 471 МК України).

ЄСПЛ визнав застосоване національними судами покарання непропорційним та занадто суворим, зважаючи на те, що діями заявника не було завдано жодних збитків державі, натомість, як на заявника конфіскацією майна було покладено надмірний індивідуальний тягар.

Суд врахував суб’єктивне відношення заявника до обставин правопорушення, який не мав наміру навмисно обійти митні правила.

ЄСПЛ зазначив, що національні суди лише поверхнево перевірили характер правопорушення, спосіб його вчинення та відомості про особу заявника, чим не було забезпечено справедливого балансу між діянням останнього та застосованим покаранням.

Тепер сподіваємось на остаточне відновлення справедливості Верховним Судом, шляхом перегляду справи про адміністративне правопорушення заявника, на користь якого постановлено рішення міжнародної судової інстанції, юрисдикція якої визнана Україною.