Що потрібно знати про заповнення Е-декларації?

До 1 квітня 2017 року усі особи уповноваженні на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (перелік наведено у ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції) зобов’язані заповнити електронну декларацію про доходи і майновий стан на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за минулий рік (тобто за 2016 рік).

Форму електронної декларації, також, можна знайти на сайті Національного агентства, а от з її заповненням можуть виникнути труднощі.

Пропонуємо відповіді на найбільш актуальні питання, що пов’язані з поданням е- декларації.

 

1. Кому потрібно подавати е-декларацію, а кому не потрібно?

Електронну декларацію потрібно подавати усім особам, які працюють на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування (Адміністрація президента, ВРУ, КМУ, міністерства, агентства, служби, відомства, фонди, місцеві ради тощо), правоохоронних органах (Національна поліція, суд, прокуратура, ДФС, НАБУ ін.), працівники усіх державних та комунальних підприємств, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, тобто, мають під своїм підпорядкуванням інших осіб, або мають у своєму розпорядженні чи володінні майно державного чи комунального підприємства. Так, наприклад інженер по техніці безпеки такого підприємства, або ж начальник відділу підприємства є суб’єктом декларування та повинен до 1 квітня подати е-декларацію.

В той же час, не потрібно подавати е-декларацію, у зв’язку з останніми змінами, посадовим особам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, лікарям, іншим медичним працівникам, (окрім керівників ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського рівня, за якими такий обов’язок залишається), посадовим особам державних та комунальних закладів освіти, до яких відносяться ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, заклади позашкільної освіти (окрім керівників ВНЗ та їх заступників – ректори (начальники, директори), проректори (заступники начальника, директора, за якими також обв’язок подання залишається). Теж саме стосується працівників наукових установ, закладів культури та мистецтва, працівників соціальної сфери (окрім їх вищих посадових осіб).

 

2. Хто відноситься до членів сім’ї декларанта, та яку інформацію про них потрібно зазначати?

До членів сім’ї декларанта відноситься: його дружина/чоловік не залежно від того, чи проживають вони разом, якщо шлюб між ними офіційно не розірвано; інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом та мають спільні права та обов’язки сімейного характеру, серед яких діти, у тому числі повнолітні; батьки, особи які перебувають під опікою та піклуванням; будь які інші особи, у тому числі, які спільно проживають із декларантом, але не перебувають з ним у шлюбі. Тобто в декларації заповнюється інформація про осіб, з якими декларант має сімейні відносини за сукупності 3 вище наведених ознак. Так, наприклад, якщо декларант проживає з особою у громадянському (не зареєстрованому) шлюбі, інформація про таку особу відображається.

У відповідних розділах декларації відображається інформація про доходи та майновий стан членів сім’ї. Якщо встановити доходи та майновий стан члена сім’ї декларант не може (якщо такої інформації немає в відкритих реєстрах, у тому числі доступ до яких є через електронний інформаційний кабінет), можна поставити відмітку «НЕ відомо», але в цьому разі в результаті перевірки декларації можуть виникнути питання чи могла особа дізнатись.

 

3. Яку інформацію про доходи, майновий стан необхідно відображати в е-декларації?

При заповненні е-декларації необхідно відображати інформацію про:

-все нерухоме майно, що належать декларанту та членам його сім’ї на праві приватної власності включаючи спільну сумісну власність (спільну власність подружжя) або таке, що знаходиться в оренді або в іншому праві користування, незважаючи на те як воно набуте ( дарування, купівля-продаж, спадок, оренда, сервітут тощо), об’єкти незавершеного будівництва (такі, що не добудовані, не прийняті в експлуатацію), майно право на яке не зареєстроване;

-все цінне рухоме майно (транспортні засоби зазначаються окремо) вартість якого перевищує 100 МЗП (рахується на 1 січня 2016 року, тобто 137 800 грн.) та транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї;

-наявні у декларанта та членів його сім’ї: цінні папери (акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі) їх номінальну вартість, інформацію про емітента (того хто випустив) дату набуття у власність та в кого вони в управлінні;

– корпоративні права (доля частки у статутному капіталі будь-якого товариства доля підприємства, організації), якими володіє декларант в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески у кредитній спілці, а також відомості про юридичних осіб в яких декларант або члени його сім’ї є кінцевими бенефеціарними власниками (прим. Особи, які мають можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність юридичної особи та отримувати дохід);

– нематеріальні активи, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї (право на користування об’єкти інтелектуальної власності, використання надр, корисних копалин тощо, інформацію про їх вартість та підставу і дату виникнення права на них), доходи у тому числі подарунки (нараховані доходи у вигляді заробітної плати за звітний період інші виплати, подарунки благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуженого майна), грошові активи (готівкові грошові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках інші внески) фінансові зобов’язання (позика, кредит, лізинг, якщо розмір цих зобов’язань перевищує 50 (МЗП на 1 січня 2016 року) видатки на правочини (за якими виникало або припинялось право власності, володіння чи користування на майно якщо розмір цих видатків перевищує 50 (МЗП на 1 січня 2016 року) робота за сумісництвом суб’єкта декларування (дані про посаду, оплату, найменування організації) членство декларанта в організаціях та їх органах (входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних фондів, інших організацій).

 

4. Яка відповідальність за не подання е-декларації, чи подання неправдивих відомостей?

Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність передбачена статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 МЗП.

– тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 366-1 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. При цьому відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 МЗП.

-караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

У разі подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму менше 100 МЗП, до суб’єкта декларування може бути застосовано дисциплінарну відповідальність (звільнення, пониження в званні, рангу, класі тощо).

Слід звернути увагу, що адміністративна та кримінальна відповідальність передбачені виключно за подання «завідомо недостовірних» відомостей. Тобто відповідне діяння має бути вчинено суб’єктом декларування з прямим умислом. При цьому для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень необхідно довести наявність такого умислу, а саме те, що суб’єкт декларування усвідомлював недостовірність відомостей, які він зазначив у декларації.

Таким чином, питань з заповненням е-декларації може виникнути дуже багато.

Роз’яснення з приводу заповнення е-декларацій наявні на офіційному сайті Національної комісії з запобігання корупції, за посиланням: https://nazk.gov.ua/deklaraciya

Але з метою уточнення інформації щодо заповнення е-декларації, для уникнення передбаченої відповідальності, краще звернутися до кваліфікованого юриста.