Колегія суддів лише за запитом обвинуваченого?

21 липня 2020 р. Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект №2456 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів». Запроваджувані зміни до КПК України стосуються кількісного складу суду під час розгляду кримінальних проваджень у суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років. На сьогоднішній день ст. 31 КПК України передбачає судовий розгляд даної категорії кримінальних правопорушень обов’язково колегіально у складі трьох суддів. Із набранням чинності прийнятого Закону №2456 такі справи будуть розглядатися колегіально лише за клопотанням обвинуваченого, або ж хоча б одного із обвинувачених, якщо в одному провадженні їх декілька.

Право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього колегіально судом у складі трьох суддів буде роз’яснюватися обвинуваченому судом під час підготовчого судового засідання. Якщо обвинувачений таким правом не скористається, розгляд провадження буде здійснюватися одноособово.

Як зазначають ініціатори законопроекту, зазначені процесуальні зміни направлені на забезпечення можливості дотримання розумних строків при здійсненні кримінального провадження в суді першої інстанції щодо особливо тяжких злочинів та покращення якості роботи місцевих судів загальної юрисдикції.

Реальна ситуація свідчить про те, що багато кримінальних проваджень розглядаються в судах першої інстанції впродовж двох і більше років. Перш за все це стосується кримінальних проваджень, які розглядаються в судах першої інстанції колегією суддів. Це пов’язано із збільшенням кількості таких справ, складністю узгодження графіків судових засідань між членами колегії, а в період відпусток перерви між судовими засіданнями інколи тривають більше трьох місяців.

Крім цього, в Україні функціонує велика кількість судів загальної юрисдикції, в яких правосуддя здійснює не більше трьох суддів, внаслідок чого, після розгляду будь-якого клопотання органу досудового розслідування під час досудового розслідування, в даному судді вже неможливо створити колегію суддів. У таких випадках справи направляють до апеляційних судів із метою зміни територіальної підсудності та направлення справ на розгляд до інших судів. Як наслідок, значна віддаленість суду, який розглядає справу від місця проживання учасників кримінального провадження, призводить до низької явки у судові засідання та відкладення розгляду справи.

У свою чергу істотне затягування розгляду справ у суді тягне за собою порушення прав осіб (обвинувачених) на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, яке закріплене в ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином автори Закону №2456 прийнятими змінами мають намір покращити нинішню ситуацію із багаторічними судовими процесами.

Іван Староста для “Юридичної газети”